Unia Europejska


I. Cele projektu


Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności MARCO-PLAST na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności. Prace prowadzące do przygotowania wspomnianego modelu biznesowego zostały przeprowadzone w sierpniu 2018 r. przez zewnętrznego doradcę w zakres których wchodziło wskazanie rynków docelowych, analiza dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian pod kątem internacjonalizacji, rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa oraz opracowania koncepcji wejścia na rynek zagraniczny. Głównymi produktami eksportowymi Wnioskodawcy są usługi w zakresie przetwórstwa i odlewnictwa elementów wykonanych z tworzywa sztucznego oraz stopu cynku i aluminium (ZnAl) dedykowane dla szerokiego grona odbiorców krajowych i zagranicznych: od przemysłu motoryzacyjnego, przez budowlany, maszynowy, elektrotechniczny, po AGD. Docelowe rynki zagraniczne, które będą kierunkami eksportu oferty Wnioskodawcy to: Austria, Niemcy oraz Szwecja.


II. Planowane efekty


Realizacja przedmiotowego projektu będzie odpowiedzią na potrzebę rozwoju przedsiębiorstwa, poprzez wejście Wnioskodawcy na rynki zagraniczne, a co za tym idzie poszerzania grona odbiorców swojej gamy produktów. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca pozyska wiarygodnych partnerów handlowych na rynkach docelowych, zwiększy rozpoznawalność swojej marki dzięki czemu zyska odbiorców końcowych na rynkach zagranicznych. Ugruntowanie pozycji rynkowej, a tym samym wzrost sprzedaży pozwolą firmie na podjęcie kolejnych działań rozwojowych

III. Wartość projektu


Wydatki ogółem: 459 523,00PLN
Wydatki kwalifikowalne: 379 300,00 PLN

IV. Wkład Funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania: 322 405,00 PLN