Unia Europejska

Zapytania ofertowe:

 Firma Marco Plast Marek Wiatr otrzymała dotacje z Unii Europejskiej przeznaczając środki na następujące cele: